مالی ,فایل ,صفحه ,صفحه فایل ,تعداد صفحه ,ظاهری مالی
حقایق

مقدمه :

در سال 1984 هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفة گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

تعداد صفحه فایل ترجمه شده : 18 تعداد صفحه فایل اصلی : 7 صفحه

نوع فایل : Wordدریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : فایل فارسی
برچسب ها : مالی ,فایل ,صفحه ,صفحه فایل ,تعداد صفحه ,ظاهری مالی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : حقایق در مورد گسب (Facts About Gasb)