سلامت ,پژوهش ,حاضر ,دانش&zwnj ,درمانی ,آموزش ,پژوهش حاضر ,شهرستان گچساران ,ابتدایی شهرستان ,سلامت روانی ,مدارس ابتدایی ,ابتدایی شهرستان گچساران ,

اثربخشی نقاشی&zwnj درمانی بر سلامت روان دانش&zwnj آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران

بصورت وردو در97صفحه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان&zwnj پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش&zwnj آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گچساران بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر به تعداد 50 نفر بود که با استفاده از روش نمونه&zwnj گیری طبقه ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی است. متغیر مستقل نقاشی درمانی است و متغیر وابسته سلامت روانی می&zwnj باشد ابزار اندازه&zwnj گیری پژوهش حاضر فهرست تجدیدنظر شده علائم روانشناختی (-R90 SCL) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده&zwnj ها از آزمون آماری t برای گروه&zwnj های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داده که بین سلامت روانی (در همه زیر مقیاس&zwnj ها) دانش&zwnj آموزانی که به آنها آموزش نقاشی درمانی داده شده بود نسبت به دانش&zwnj آموزانی که این آموزش را دریافت نکرده بودند تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین می&zwnj توان نتیجه&zwnj گرفت که دانش&zwnj آموزانی که به آنها آموزش نقاشی درمانی داده شده بود نسبت به آنها که این آموزش را دریافت نکرده بودند سلامت روانی بالاتری داشتند.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : فایل فارسی
برچسب ها : سلامت ,پژوهش ,حاضر ,دانش&zwnj ,درمانی ,آموزش ,پژوهش حاضر ,شهرستان گچساران ,ابتدایی شهرستان ,سلامت روانی ,مدارس ابتدایی ,ابتدایی شهرستان گچساران ,
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : اثربخشی نقاشی‌درمانی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران